Er lokala bröllopsguide i Västmanland

Borgerlig vigsel

5 februari, 2013 by admin | 0 comments

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare oftast efter förslag från kommunerna i länet.

De personer som utses till vigselförrättare får ett så kallat förordnande, och som regel gäller förordnandet inte för enstaka vigslar. Länsstyrelsen har en förteckning över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare i varje län och du kan vända dig till Länsstyrelsen eller till din kommun för att få reda på vilka de är. Tid för vigsel beställs hos vigselförrättaren men i vissa kommuner kan en tid också beställas hos kommunen. Info från Länsstyrelsen hemsida

Här hittar du en länk till Förordnade vigselförrättare i Västmanlands län.